Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK

 

Politica de confidențialitate în conformitate cu dispozițiile Reglementării (EU) 2016/679
 


Va multumim pentru interesul acordat serviciilor CLINICII IMPLANTOART!

CLINICA IMPLANTOART se angajează să respecte regulile GDPR de confidentialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal, aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de prestări servicii și de marketing.

CLINICA IMPLANTOART procesează și stochează date cu caracter personal în UE, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR.

Aceasta declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți sau de la potențiali clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

 

Principii

Politica de protejare a datelor în CLINICA IMPLANTOART se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

 

 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

 

 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

 • Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;

 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

 

 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilitatii datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sănătății.

 

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte, cum ar fi nume, email, telefon, dată de naștere, istoric medical etc.

 

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile sau de informațiile noastre pot fi rugați să pună la dispoziție datele personale pentru ca CLINICA IMPLANTOART să își poată îmbunătăți serviciile.

Putem colecta date precum: Nume, email, telefon, zi de naștere și adresa fizică.

De asemenea, în timpul utilizării site-ului www.implantoart.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor dvs., respectiv: articole citite, pagini vizitate, etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționarii site-ului noastru, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acestuia.

 

Cine are acces la datele dvs.?

Vă aducem la cunoștință faptul că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresă de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăti online – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

 

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării. IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. nu va percepe nici o taxă. Informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. vă va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.

 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. are obligația de a șterge datele respective. IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. va va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.

 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. restricționarea prelucrării. Clinica IMPLANTOART vă va comunica orice restricționare a prelucrării datelor dvs., cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.

 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Cum aveți acces la datele dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L., str. Constantin Brancoveanu 4B, Galați, sau la email: office@implantoart.ro.

IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului încare solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul încare cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, IMPLANTOART poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

 • fie să refuze să dea curs cereri

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de IMPLANTOART DENTAL CENTER S.R.L., conform prezentei Politici de confidențialitate.